Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012

Χαλεύει τα πιρατιανά για να πιράσει η νύφη…


♫ ♫ ♪
Καλά πήγαμαν κι ήρθαμαν, καλά πήραμαν νύφη,
μέσ’ του καλό μας γύρισμα, στο γύρισμα της νύφης,
στοιχειό μάς εκαρτέρισι σι τρέμινου γιουφύρι.
Πιάνει του γκέμι του γαμπρού, κι τ’ άλουγου της νύφης,
χαλεύει τα πιρατιανά γα να πιράσει η νύφη.
- Βγάλι, γαμπρέ μ’, κι πλέρουσι για να πιράσει η νύφη…
(δημοτικό)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου