Κυριακή 1 Ιανουαρίου 2012

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς√ 28 & 29 Μαρτίου 2014
   
Σεμινάριο
για εκπαιδευτικούς
«Γεφυρώνοντας το χθες με το σήμερα.
Η σημασία της διάσωσης και ανάδειξης ιστορικών πετρογέφυρων του τόπου μας: Η περίπτωση της γέφυρας Κοράκου»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου
σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παιδαγωγικής του ομάδας και στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων, διοργάνωσε σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Μακρινίτσας και στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα πετρογέφυρα της Ελλάδας» Σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς του Δικτύου στις 28 & 29 Μαρτίου 2014 στο Μουζάκι Καρδίτσας.
Το θέμα του Σεμιναρίου ήταν:
«Γεφυρώνοντας το χθες με το σήμερα. Η σημασία της διάσωσης και ανάδειξης ιστορικών πετρογέφυρων του τόπου μας.
Η περίπτωση της γέφυρας Κοράκου».
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

«Στόχοι του σεμιναρίου - Παρουσίαση και εξέλιξη προγράμματος»
Ντάνης Αντώνιος, Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε. Μουζακίου

«Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις παρούσες συνθήκες
και η συμβολή των Εθνικών Θεματικών Δικτύων»
Ξυλόκοτα Αναστασία, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Σ.Ε.Π.Ε.Δ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

«Μέλος Δικτύου: καινοτομία και αντίσταση στην αλλαγή»
Μακέλη Γραμματή, Υπεύθυνη του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας

Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο: «Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας»
Γούλα Μαρία, Μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Μακρινίτσας

«Άνθρωποι, Ποτάμια και Λίθινες Γέφυρες. Μια τρισυπόστατη σχέση
αλληλεξάρτησης, αλληλεπίδρασης και αλληλοσεβασμού»
Γκράσσος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός - Διευθυντής Δημ. Σχολείου Μουρεσίου - Ξουριχτίου - Τσαγκαράδας «Νανοπούλειο» Ν. Μαγνησίας

«Γέφυρα Κοράκου: Το Θεογέφυρο των Βαλκανίων στον Αχελώο
και οι “αδερφές” της στην ευρύτερη περιοχή»
Παπαδημητρίου Μενέλαος, Δικηγόρος - Συγγραφέας - Λαογράφος
Γραμμένος Κωνσταντίνος, Μέλος της Π.Ο. του Κ.Π.Ε. Μουζακίου

«Χωροταξική και Αρχιτεκτονική προσέγγιση των πέτρινων γεφυριών»
Γιαννίρης Ηλίας, τ. Επίκουρος Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

«Τα Γεφύρια του Αλάμπεη»
Λειβαδίτη Θεώνη, Πολιτικός μηχανικός - Αναπληρώτρια Υπευθύνου στο Κ.Π.Ε. Μεσολογγίου - Θέρμου

«Αποκατάσταση λίθινων τοξοτών γεφυρών στην Π.Ε. Τρικάλων»
Καραγιάννη Ευθυμία, Πολιτικός μηχανικός - προϊστάμενη της διεύθυνσης τεχνικών έργων
περιφερειακής ενότητας Τρικάλων
Μπακώση Γεωργία, Αρχιτέκτονας μηχανικός - υπάλληλος της διεύθυνσης τεχνικών έργων
περιφερειακής ενότητας Τρικάλων
Μπουρνάζου Ευγενία, Αρχιτέκτονας μηχανικός - υπάλληλος της διεύθυνσης τεχνικών έργων
περιφερειακής ενότητας Τρικάλων

«Η Αρχιτεκτονική της γέφυρας Κοράκου και η θέση της στο χώρο και στο χρόνο»
Παπαρούνας Νικόλαος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Σάββατο 29 Μαρτίου 2014

Αναχώρηση από το Κ.Π.Ε. Μουζακίου - Άφιξη στην τοπική κοινότητα Αργιθέας
Επίσκεψη στα πετρογέφυρα Αργιθέας και Θερινού - Μεσοβουνίου

«Τα πετρογέφυρα στο χρόνο και το χώρο»
Εισηγητές: Γιαννίρης Ηλίας Γκράσσος Γεώργιος

Αναχώρηση από τοπική κοινότητα Αργιθέας - Άφιξη στο πετρογέφυρο του Πετρωτού

«Μνημειακές αξίες στο φυσικό περιβάλλον»
Εισηγήτρια: Γούλα Μαρία

Ξενάγηση - ενημέρωση για τα έργα εκτροπής του Αχελώου και το Φράγμα της Συκιάς:
«Το έργο σήμερα»
Καρυά - Κουτρουμάνου Ιουλία

Αναχώρηση από το πετρογέφυρο του Πετρωτού - Άφιξη στη γέφυρα του Κοράκου

«Ερμηνεία τοπίου. Προτάσεις για την ανάδειξη και αξιοποίηση της γέφυρας Κοράκου»
Εισηγητές: Παπαδημητρίου Μενέλαος, Γραμμένος Κωνσταντίνος, Παπαρούνας Νικόλαος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου