Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2011

Το γεφύρι στου Μπέρικ


ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΣΤΟΥ ΜΠΕΡΙΚ


Β
ρίσκεται βορειοδυτικά της Καστοριάς, κοντά στα Κορέστεια, κάτω απ’ το χωριό Ντέμπενη (Δεντροχώρι). Γεφυρώνει εκεί, στη θέση Μπερίκι κατά τους παλιούς χάρτες, τον λεγόμενο Λαδοπόταμο ή Λιβαδοπόταμο. Λειτουργούσαν δίπλα του χάνι και νερόμυλος. Εξυπηρέτησε το παλιό ντερβένι που ένωνε την Καστοριά με την Κορυτσά, αλλά και όσους κατευθύνονταν προς Κορέστεια ή τα χωριά της Πρέσπας.


Έχει ένα τόξο, απόσπασμα σχεδόν τέλειου κύκλου, με αρκετές άρπιζες να δένουν τους θολίτες του -ανοίγει 17.15 μ. και ανασηκώνεται 9.30. Ο διάδρομος διάβασης καμπουρώνει αισθητά, κορυφώνοντας στο ύψος των 9.90 μ.- το μήκος του 25.40, το πλάτος 3.00 μ., χωρίς σήμερα προστατευτικά μέσα.


Σαν μάστορας κατασκευαστής του γεφυριού φέρεται κάποιος Σδρόλιος, καταγόμενος από την κοντινή Ντέμπιανη.[1] Το έχτισε το 1866, σύμφωνα με μαρμάρινη πλάκα που όμως έχει πια αφαιρεθεί -ήταν εντοιχισμένη στο μέσο τριπλής κόγχης στην κατάντη πλευρά.[2] Άρα ήταν ολοκαίνουργιο ακόμη όταν το συνάντησε και το διάβηκε ο Νικόλαος Σχινάς. Σημειώνει πως ο δρόμος «…διαβαίνει επί μονοτόξου λιθίνης γεφύρας τον ποταμό της Σλίβενης επί της γεφύρας Μπερίκι».[3]

---------------------------------------------------
Γεωγραφικά στοιχεία γεφυριού: Ν 40 ̊  57΄ 39.8΄΄  Ε 21 ̊  18΄ 83.1΄΄  Υψ. 772 μ.
Νο καταγραφής / αρχειοθέτησης: 105 (2.8.1990)
-----------------------------------------------------Μαγνητοσκόπηση: Σπύρος Μαντάς / 13.3.2010
Παραγωγή: Αρχείο Γεφυριών Ηπειρώτικων[1] Η πληροφορία στον Γιώργο Τσότσο από τον ηλικιωμένο Δημήτρη Καλαμπούρη, κάτοικο Χαλάρας με καταγωγή από το Δεντροχώρι. (Μακεδονικά Γεφύρια, Τοπογραφία, Αρχιτεκτονική, Ιστορία, Λαογραφία, Θεσσαλονίκη 1997, σελ. 107).
[2] Την πλάκα προλάβαμε και φωτογραφήσαμε το Πάσχα του 1990, αλλά αμέσως μετά κλάπηκε. Βλέπε σχετικά, Σπύρου Μαντά, Το γεφύρι του Μπέρικ, ανάμεσα Καστοριά - Κορυτσά, «Μακεδονική Ζωή», τχ. 299, Απρίλιος 1991, 25-28.  Σήμερα, μετά από επισκευή, καλύφτηκαν και οι τρεις κόγχες.
[3] Νικόλαος Σχινάς, Οδοιπορικαί σημειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου, νέας οροθετικής γραμμής και Θεσσαλίας, συνταχθείσα τη εντολή του επί των Στρατιωτικών Υπουργού. Μακεδονίας τεύχος Β,  Εν Αθήναις 1886, 231.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου