Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

ΑΓΗ / Φεβρουάριος 1982

Φεβρουάριος 1982, ΑΘΗΝΑ
   Ιδρύεται το  “Αρχείο Γεφυριών Ηπειρώτικων / Α.Γ.Η.”
   για συστηματική καταγραφή, αρχειοθέτηση,
   επεξεργασία και μελέτη του υλικού που συλλέγεται
   από τον ευρύτερο χώρο της Ηπείρου (Πίνδου).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου