Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012

Για το γεφύρι στη ΔαφνοσπηλιάΓια την ανάδειξη του γεφυριού στη Δαφνοσπηλιά
...από dafnospiliakarditsas.wordpress.com

Για την ανάδειξη του γεφυριού στη Δαφνοσπηλιά Καρδίτσας
Προσπάθειες του Συλλόγου


Νέες προσπάθειες για τη συντήρηση και ανάδειξη της παλαιάς τοξωτής γέφυρας του χωριού έχουν αρχίσει να γίνονται τους τελευταίους μήνες. Χρειάστηκε, μάλιστα, να γίνει διπλή κρούση (με έγγραφα) προς την 19η εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στα Τρίκαλα, καθώς αρχικά η… απόλυτη σιωπή βασίλευε!
Στις 30 του Οκτώβρη ο Μορφωτικός Σύλλογος σε έγγραφο (με αριθμό πρωτοκόλλου 115) απευθύνεται στην Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων:

Σας γνωρίζουμε ότι η εν λόγω γέφυρα που βρίσκεται στο δυτικό μέρος του χωριού μας έχει κριθεί διατηρητέα από το Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Βυζαντινών Μνημείων, δυνάμει της υπ΄αριθμόν Β2/Φ32/13581/322/5-4-85 αποφάσεως. Επειδή μέχρι σήμερα καμία συντήρηση δεν έχει πραγματοποιηθεί και επειδή σε πολλά σημεία της παρουσιάζει διαβρώσεις καθώς και αποκολλήσεις, κάτι το οποίο διαπίστωσε και η υπηρεσία σας, σύμφωνα με το υπ΄αριθμόν ΑΠ 6715/7-9-05 έγγραφο προς τον Δήμο Καλλιφωνίου, παρακαλούμε να αποστείλετε ειδικό συνεργείο για τον απαιτούμενο έλεγχο, καθώς και την άμεση αποκατάσταση των όποιων ζημιών παρουσιάζει. Σας γνωρίζουμε ότι ο δήμος Καλλιφωνίου έχει συντάξει σχετική μελέτη για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και βρίσκεται στη φάση της ανάθεσης.

Μαζί με το έγγραφο στάλθηκαν φωτογραφίες της γέφυρας, καθώς και η παλαιότερη αλληλογραφία που είχε υπάρξει για το ίδιο θέμα.
Η απάντηση της 19ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (9 Μαρτίου 2009 με αριθμό πρωτοκόλλου 670) περιλάμβανε περιγραφή των απαραίτητων διαδικασιών: Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, διάγνωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το μνημείο και στη συνέχεια προτάσεις και τεχνικές επεμβάσεων. Στη συνέχεια η όλη μελέτη πρέπει να εγκριθεί από το υπουργείο Πολιτισμού.
Παράλληλα προτείνονται μία σειρά εργασιών που μπορούν να γίνουν σε άμεσο χρόνο, προκειμένου να παραμείνει στάσιμη η κατάσταση της γέφυρας:
Καθαρισμός της βλάστησης στα ακρόβαθρα και στην ανωδομή της γέφυρας (…), διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, εργασίες που αφορούν την αποκατάσταση του δρόμου πρόσβασης, καθώς επίσης και στη δημιουργία μονοπατιών ώστε το μνημείο να είναι πανταχόθεν επισκέψιμο, κατασκευή ικριωμάτων.
Προς στιγμήν η κατάσταση χαρακτηρίζεται από στασιμότητα, δεδομένου των χρημάτων που απαιτούνται για να εκπονηθεί η απαραίτητη μελέτη από πολιτικό μηχανικό και να σταλεί στο αρμόδιο υπουργείο. Για ότι νεότερο θα υπάρξει ενημέρωση.
Β. Τσέτσας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου